Bruger-/pårørenderåd

Du kan få indflydelse på hverdagen på Solbakken som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Solbakken.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Rådet mødes fire gange om året.

På kontoret er der en postkasse til forslag, som rådet skal tage op.