Ældreboliger med kald

Solbakken har 11 ældreboliger med kald.

Boligerne er bygget i 1984 og er velholdte. Boligerne har gennemgået renovering af badeværelser.

Boligerne består af to værelser, eget spisekøkken og badeværelse.

Der er en lille terasse og en lille overskuelig have til alle ældreboligerne.

Alle ældreboligerne har samme grundplan:

Husorden

Det skaber tryghed og tilfredshed blandt beboere og pårørende, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. I tvivlstilfælde bedes beboere og pårørende henvende sig til afdelingsleder eller centerleder.

Plejecentret Solbakken holder sabbatten som helligdag på bibelsk vis.

Sabbatten begynder fredag ved solnedgang og varer til lørdag ved solnedgang. Vi udfører ikke unødvendigt arbejde på sabbatten, og der må ikke foretages ind- og udflytning under sabbatten. Hvis overtagelse af en lejlighed falder på en sabbat, kan det aftales med lederen, at nøgler udleveres et par dage før.

I vores fællesrum vises kun film og høres musik, som er foreneligt med vores kristne holdning. Hvis en beboer ønsker at se andre udsendelser, må det foregå i eget hjem.

Benyttelse af radio, fjernsyn og musikinstrumenter mv. skal ske med fornødent hensyn til naboer. I tidsrummet mellem kl. 23:00 og 07:00 skal der udvises særligt hensyn.

Der er affaldscontainere uden for hver bolig. Vær opmærksom på kommunens storskraldsordning. Tlf.: 8915 1617.

Plejecentret Solbakken er forpligtet til at sørge for, at personalet kan færdes mellem boligerne og plejecentret på forsvarligvis. Hvis beboere i ældreboliger på Ridefogedvej og Frederiksborg Alle 15-19 ønsker yderligere snerydning, kan det ske for egen regning.

Beboeren skal tegne indboforsikring, som dækker indbo, hjælpemidler og ved genhusning.

Hvis beboeren ønsker andre hvidevarer end dem, der forefindes som standard i boligen, må beboeren gerne udskifte disse for egen regning.

Dette gælder kogeplader, køleskab, emhætte og ovn. Der bør dog være hensigtsmæssig udskiftning ifølge aftale med Klippen, dvs. størrelse, funktion og design bør tages i betragtning.

Ved fraflytningen skal boligen føres tilbage til standarden ved indflytning.

Der findes ikke vaskemaskine eller tørretumbler i boligen.

Ifølge Serviceloven må personale pudse vinduer indvendigt. Udvendig vinduespudsning vil ske for beboernes regning.

Plejecentret Solbakken er et røgfrit plejecenter. Det er derfor ikke tilladt at ryge i bygningerne/boligerne eller på Solbakkens område.

Fællesarealer er til for beboere og pårørende, så brug dem gerne. Det er en selvfølge, at fællesarealerne efterlades pæne og rene.

Beboeren er ansvarlig for at renholde terrassen. Det er tilladt at stille krukker med blomster på terrassen, men beplantningen mellem de individuelle terrasser må ikke fjernes eller ændres.

Det er tilladt at grille på de individuelle terrasser, men husk at tage hensyn til beplantningen og de øvrige beboere.

Det er beboernes eget ansvar at vedligeholde haven bag boligen.

Solbakken er ansvarlig for at klippe græs og hækkene.

Fjernsyn og radio må kun tilsluttes fællesantenneanlægget.

Parabolantenne er ikke tilladt.

Beboerens kørestol og rollator skal som udgangspunkt placeres i boligen, når de ikke er i brug.

Fodring af fugle skal ske på foderbræt eller i fuglehus.

Fodring af andre dyr er ikke tilladt på grund af faren for rotter.

Det er ikke tilladt at holde husdyr. Der kan dog i særlige tilfælde søges dispensation for at holde husdyr, hvis der søges inden indflytning.

Hvis man har husdyr, forventes det, at man selv kan passe dyret.

Besøgende med dyr kan tillades, hvis dyret ikke er til fare for andre.

For boligerne Frederiksborg Alle 15, 17 og 19 skal parkering ske på parkeringspladserne. Det er ikke tilladt at parkere, så hovedindgangen til de enkelte boliger bliver blokeret.

Plejecentret Solbakken serverer ikke alkoholiske drikke, og der må ikke indtages alkohol på plejecentrets udendørsområder eller fællesarealer.

Ved fraflytning bliver lejligheden synet af Klippens ejendomsadministrator. Inden det kan ske, skal beboeren eller dennes pårørende tømme lejligheden for alt og gøre den grundigt ren. Har du ikke selv mulighed for at rengøre den, kan et rengøringsfirma tilkaldes og regningen sendes til dig.

Beboeren skal selv sørge for at køre ting og affald ud til kommunens genbrugsplads.

Pårørende må gerne hjælpe beboeren med:

  • indvendig pudsning af vinduer
  • havearbejde
  • ommøblering i lejligheden

... og meget mere. Hvis du er i tvivl, må du endelig spørge personalet.