Plejeboliger

Solbakken har 31 plejeboliger.

Alle lejligheder på Plejecentret Solbakken er moderne to-rums boliger med tekøkken og et stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler.

Alle plejeboligerne er placeret under samme tag med gårdhaver og væksthus.

Flere af lejlighederne har udgang til gårdhave eller terasse.

Du kan se et par eksempler på plejeboliger her (klik på dem for at se dem i større format):

Husorden

Det skaber tryghed og tilfredshed blandt beboere og pårørende, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. I tvivlstilfælde bedes beboere og pårørende henvende sig til afdelingsleder eller centerleder.

Plejecentret Solbakken holder sabbatten som helligdag på bibelsk vis.

Sabbatten begynder fredag ved solnedgang og varer til lørdag ved solnedgang. Vi udfører ikke unødvendigt arbejde på sabbatten, og der må ikke foretages ind- og udflytning under sabbatten. Hvis overtagelse af en lejlighed falder på en sabbat, kan det aftales med lederen, at nøgler udleveres et par dage før.

I vores fællesrum vises kun film og høres musik, som er foreneligt med vores kristne holdning. Hvis en beboer ønsker at se andre udsendelser, må det foregå i eget hjem.

Benyttelse af radio og fjernsyn mv. skal ske med fornødent hensyn til naboer. I tidsrummet mellem kl. 23:00 og 07:00 skal der udvises særligt hensyn.

Der er store affaldscontainere på bagsiden af Solbakken, som alle beboere er velkomne til at benytte.

Plejecentret Solbakken er forpligtet til at sørge for, at personalet kan færdes mellem boligerne og plejecentret på forsvarligvis. I vinterperioden vil der blive saltet og ryddet sne, når det er nødvendigt.

Beboeren skal tegne indboforsikring, som dækker indbo, hjælpemidler og ved genhusning.

Hvis beboeren ønsker andre hvidevarer end dem, der forefindes som standard i boligen, må beboeren gerne udskifte disse for egen regning.

Dette gælder vaskemaskine, tørretumbler og køleskab. Der bør dog være hensigtsmæssig udskiftning ifølge aftale med Klippen, dvs. størrelse, funktion og design bør tages i betragtning.

Ved fraflytningen skal boligen føres tilbage til standarden ved indflytning.

Ifølge Serviceloven må personale pudse vinduer indvendigt. Udvendig vinduespudsning vil ske for beboernes regning.

Plejecentret Solbakken er et røgfrit plejecenter. Det er derfor ikke tilladt at ryge i bygningerne/boligerne eller på Solbakkens område.

Plejecentret Solbakken serverer ikke alkoholiske drikke, og der må ikke indtages alkohol på plejecentrets udendørsområder eller fællesarealer.

Fællesarealer er til for beboere og pårørende, så brug dem gerne. Det er en selvfølge, at fællesarealerne efterlades pæne og rene.

Beboeren er ansvarlig for at renholde terrassen. Det er tilladt at stille krukker med blomster på terrassen, men beplantningen mellem de individuelle terrasser må ikke fjernes eller ændres.

Det er tilladt at grille på de individuelle terrasser, men husk at tage hensyn til beplantningen og de øvrige beboere.

Fjernsyn og radio må kun tilsluttes fællesantenneanlægget.

Parabolantenne er ikke tilladt.

Fodring af fugle skal ske på foderbræt eller i fuglehus.

Fodring af andre dyr er ikke tilladt på grund af faren for rotter.

Det er ikke tilladt at holde husdyr på Plejecentret Solbakken.

Besøgende med dyr kan tillades, hvis dyret ikke er til fare for andre.

Beboerens kørestol og rollator skal som udgangspunkt befinde sig i beboerens egen bolig, når de ikke er i brug.

Pårørende må gerne hjælpe beboeren med:

  • pudsning af vinduer
  • havearbejde
  • ommøblering i lejligheden
  • ekstra rengøring

... og meget mere. Hvis du er i tvivl, må du endelig spørge personalet.