Kristent grundlag

Solbakken blev oprettet i 1973 af Syvende Dags Adventistkirken. Mange mennesker vælger at komme hertil på grund af en tilknytning til Adventistkirken eller sympati med den livsstil, der præger kirken.

Det kristne grundlag præger stedet på flere områder. Alle, der oplever hjemmet, enten som beboer, ansat eller gæst, oplever et varmt, kristent miljø.

Gudstjeneste og andagt

På Solbakken respekterer vi på en særlig måde sabbatten, ugens syvende dag (lørdag). Her er der mulighed for gudstjeneste og kirkegang i Randers Adventkirke, der er nabo til Solbakken. Hvis du har vanskeligt ved selv at gå derover, vil personalet følge dig i kirke. Du har også mulighed for at følge gudstjenesten via tv i din bolig.

På hverdage kl. 10 er der andagt i dagligstuen, og alle måltider indledes med en fælles bordbøn. Ligeledes er der andagt en eftermiddag om ugen ved en af Adventistkirkens præster.

Åbent for alle

Vi respekterer den enkeltes overbevisning, og man vil føle sig hjemme på Solbakken, uanset hvilket trossamfund, man tilhører, eller man slet ikke er troende.