Værdigrundlag

Udgangspunktet er, at vi som personale besidder en faglig kompetence, er gode omsorgspersoner, og har energi og overskud til at involvere os i et tillidsfuldt samarbejde med beboerne og hinanden.

Vi søger at etablere et godt samarbejde og sætter beboeren i centrum ved at udvise ansvarlighed og tillid til hinanden som kolleger.

Vi er afhængige af at kunne få og give støtte til hinanden. Derfor har vi et godt, tværfagligt samarbejde, hvor der er god kommunikation mellem de forskellige personalegrupper. Når vi gør det på en hjælpsom og imødekommende måde, viser vi loyalitet og stoler på hinanden.

Det er et fælles ansvar at få skabt et godt psykisk arbejdsmiljø. Det får vi skabt gennem en respektfuld adfærd, hvor vi har en god omgangstone og hvor vi udviser empati og rummelighed overfor hinanden og de forskelligheder vi repræsenterer. Vi anerkender hinanden som mennesker og som kolleger. Vi behandler hinanden ordentligt, det styrker selvtilliden.

Vi skal have nogle fælles holdninger omkring plejen, men er altid villige til at diskutere disse og vi er åbne for andres meninger og holdninger.

Vi vil fortsat udvikle os og vi er åbne overfor andres meninger og holdninger. Vi har vilje til at anvende vores nye viden, så vi finder nye kreative løsninger på de problemer vi møder.

Det er også værdifuldt for os, at der er plads til latter og humor i vores hverdag. Det er med til at skabe arbejdsglæde, sammenhold og fællesskabsfølelse når det sker på en etisk hensynsfuld måde.