Personale

Personalet på Solbakken besidder faglige kompetencer, er gode omsorgspersoner, har energi og overskud og kan indgå i tillidsfulde samarbejdsrelationer.

Vi udviser respektfuld adfærd, en god omgangstone, og er rummelige og empatiske i vores samvær med hinanden.

Personalets omsorg tager udgangspunkt i, at den enkelte beboer i så vid udstrækning som muligt opnår livskvalitet, tryghed og medbestemmelse i sin hverdag.

Alt vores fastansatte personale er professionelt uddannet og yder pleje og omsorg i overensstemmelse med Serviceloven.

Vi arbejder desuden efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder, og der føres således jævnligt tilsyn fra de offentlige myndigheder.

Vi har respekt for og tillid til hinanden. Derfor er Solbakken et trygt sted for beboerne og medarbejderne.

Ledige stillinger

Ledige stillinger slås op på jobnet.dk.

Hvis du er interesseret i enkelte afløser vagter som faglært SOSU-Hjælper eller SOSU-Assistent i dag, aften eller nattetimerne, så er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

For at komme i betragtning til en stilling på Solbakken, forventer vi en motiveret ansøgning, kopi af uddannelsespapirer, dokumentation for erfaring og en straffeattest. Papirerne skal sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgninger til stillinger på Plejecentret Solbakken bedes sendt til solbakken@randers.dk.