Træning

Personalet på Plejecentret Solbakken lægger vægt på at vedligeholde færdigheder, derfor har vi fokus på selvtræning.

Vi har en fysioterapeut ansat, som varetager træningen i samarbejde med det øvrige personale.

Personalet på Plejecentret Solbakken lægger vægt på at vedligeholde færdigheder, derfor har vi fokus på selvtræning.

Der er god mulighed for at træne i motionsrummet.

Fysioterapeuten viser dig, hvordan du skal bruge redskaberne. Derefter kan du træne frit.