Solbakkens grundlag

Plejecentret Solbakken drives ud fra en kristen grundholdning med et sundt miljø.

Boligtilbud, pleje, omsorg og service på Solbakken udøves inden for rammerne af Adventistkirkens livssyn.

Kristent grundlag

Solbakken blev oprettet i 1973 af Syvende Dags Adventistkirken. Mange mennesker vælger at komme hertil på grund af en tilknytning til Adventistkirken eller sympati med den livsstil, der præger kirken.

Det kristne grundlag præger stedet på flere områder. Alle, der oplever hjemmet, enten som beboer, ansat eller gæst, oplever et varmt, kristent miljø.

Gudstjeneste og andagt

Der er let adgang til gudstjenester og andagter på Solbakken.

Vi respekterer på en særlig måde sabbatten, ugens syvende dag (lørdag). Her er der mulighed for gudstjeneste og kirkegang i Randers Adventkirke, der er nabo til Solbakken. Hvis du har vanskeligt ved selv at gå derover, vil personalet følge dig i kirke. Du har også mulighed for at følge gudstjenesten via TV i din bolig.

På hverdage kl. 9.45 er der andagt i dagligstuen, og alle måltider indledes med en fælles bordbøn. Ligeledes er der andagt en eftermiddag om ugen ved en af Adventistkirkens præster.

Åbent for alle

Vi respekterer den enkeltes overbevisning, og du vil føle dig hjemme på Solbakken, uanset hvilket trossamfund du tilhører, eller om du slet ikke er troende.

Sundt miljø

Adventistkirken har lige siden dennes begyndelse i 1800-tallet lagt stor vægt på de mange fordele ved en sund livsstil. Disse principper, som siden er blevet bekræftet af videnskaben, ligger også til grund for miljøet på Solbakken.

Det sunde miljø betyder, at kosten på plejecentret overvejende består af vegetarisk mad, inkl. rigeligt med friske frugter og grøntsager. På dage med kød eller fisk vil der også være en vegetarisk ret.

Ligeledes betyder det, at Solbakken er et 100 % røgfrit miljø.

Vi lægger vægt på et fornuftigt indeklima, og du kan altid få frisk luft i vores dejlige gårdhave.