Medarbejder på Solbakken

Vil du være med til at give vores beboere god, kærlig og tryg pleje i deres sidste hjem - med en respekt for det levede liv.

Sang og bevægelse i dagligstuen

Ledige stillinger

Ledige stillinger slås op på jobnet.dk og på 

Hvis du er interesseret i enkelte afløser vagter som faglært SOSU-Hjælper eller SOSU-Assistent i dag, aften eller nattetimerne, så er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

For at komme i betragtning til en stilling på Solbakken, forventer vi en motiveret ansøgning, kopi af uddannelsespapirer, dokumentation for erfaring og en straffeattest. Papirerne skal sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgninger til stillinger på Plejecentret Solbakken bedes sendt til solbakken@randers.dk.

Sådan arbejder vi

Som personale på Solbakken besidder vi faglige kompetencer, er gode omsorgspersoner og har energi og overskud til at involvere os i et tillidsfuldt samarbejde med beboerne og hinanden.

Vi udviser respektfuld adfærd, en god omgangstone, og er rummelige og empatiske i vores samvær med hinanden.

Personalets omsorg tager udgangspunkt i, at den enkelte beboer i så vid udstrækning som muligt opnår livskvalitet, tryghed og medbestemmelse i sin hverdag.

Alt vores fastansatte personale er er erfarne og professionelle uddannet og yder pleje og omsorg på et højt niveau.

Vi arbejder desuden efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder, og der føres således jævnligt tilsyn fra de offentlige myndigheder.

Vi har respekt for og tillid til hinanden. Derfor er Solbakken et trygt sted for beboerne og medarbejderne.

Værdigrundlag

Vi søger at etablere et godt samarbejde og sætter beboeren i centrum ved at udvise ansvarlighed og tillid til hinanden som kolleger.

Vi er afhængige af at kunne få og give støtte til hinanden. Derfor har vi et godt, tværfagligt samarbejde, hvor der er god kommunikation mellem de forskellige personalegrupper. Når vi gør det på en hjælpsom og imødekommende måde, viser vi loyalitet og stoler på hinanden.

Det er et fælles ansvar at få skabt et godt psykisk arbejdsmiljø. Det får vi skabt gennem en respektfuld adfærd, hvor vi har en god omgangstone og hvor vi udviser empati og rummelighed overfor hinanden og de forskelligheder vi repræsenterer. Vi anerkender hinanden som mennesker og som kolleger. Vi behandler hinanden ordentligt, det styrker selvtilliden.

Vi skal have nogle fælles holdninger omkring plejen, men er altid villige til at diskutere disse og vi er åbne for andres meninger og holdninger.

Vi vil fortsat udvikle os og vi er åbne overfor andres meninger og holdninger. Vi har vilje til at anvende vores nye viden, så vi finder nye kreative løsninger på de problemer vi møder.

Det er også værdifuldt for os, at der er plads til latter og humor i vores hverdag. Det er med til at skabe arbejdsglæde, sammenhold og fællesskabsfølelse når det sker på en etisk hensynsfuld måde.