På Solbakken skal jeg selv have lyst til at bo

Centerleder Claus Mester har været leder på Solbakken i de sidste 5 år

Claus Mester har været leder af Solbakken siden 2018. Han kom til stedet fra en stilling som leder af et bofællesskab for voksne handicappede. Tidligere har Claus været forstander og præst i flere frikirker og har i det hele taget stor erfaring som leder, især i den kirkelige verden, men også fra en tid som selvstændig og i tv-branchen.

For Claus er pejlemærket for Solbakken at give beboerne en god og tryg pleje i deres sidste hjem, med respekt for det levede liv.

At være leder på Solbakken giver en spændende og alsidig hverdag, lige fra den daglige kontakt med beboerne og samarbejdet med personalet om at skabe mening i hverdagen. Ligesom de mere administrative opgaver selvfølgelig også fylder på lederens bord, f.eks. personaleledelse, økonomi og ledelse af boligorganisationen.

Det bedste fra begge verdener skabes, når Solbakken er en selvejende institution, men i tæt samarbejde med Randers Kommune. Som en selvstændig institution har man nogle friheder til at gøre tingene på sin egen måde, i overensstemmelse med Solbakkens værdier. Samtidig kan man drage nytte af erfaringsudvekslingen med kommunens andre plejehjem og omsorgscentre, hvor Solbakken også kan være en inspirationskilde. På Solbakken har man sin egen måde at fungere som plejehjem på, men man lader sig gerne inspirere af, hvordan det gøres på andre steder.

I sin tid på Solbakken har Claus Mester lagt stor vægt på medarbejdertrivsel og -tilfredshed, ud fra den filosofi, at når medarbejderne trives, vil beboerne også trives. Ved at have fokus på både beboertrivsel, som er kerneopgaven på et plejehjem, og medarbejdertrivsel, skabes der en positiv dynamik mellem de to sider.

Når Claus Mester ser fremad, ønsker han fortsat, at Solbakken udvikler sig til en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor man trives og finder mening i at arbejde med høj faglighed. Det bør være en fordel at have Solbakken på sit CV. Samtidig skal Solbakken fortsat være en rummelig arbejdsplads med en social profil, hvor der er plads til medarbejdere på deres egne vilkår.

Solbakkens kristne profil skal bevares og anvendes aktivt. Det at have eget produktionskøkken, med fokus på frisktilberedt vegetarisk mad og bæredygtighed, skal fortsat være et af Solbakkens kendetegn. Og Solbakken skal fortsætte med at være et hjem mere end en institution. På den måde vil Solbakken fortsat være et attraktivt sted at søge til for beboere fra andre dele af landet.

Nysgerrighed skal være nøglen til Solbakkens fortsatte udvikling. Nysgerrighed i forhold til, hvordan man konstant kan forbedre sig og styrke forskellige indsatser og faglige profiler. Og nysgerrighed i forhold til den enkelte beboers baggrund og behov.

Det vigtigste er, at beboerne oplever Solbakken som et rart hjem og et sted, hvor de modtager kvalitetspleje og -omsorg. Når Solbakken er det bedste plejehjem i beboernes bevidsthed, opnås den højeste anerkendelse.

Solbakken skal fortsat drives ud fra den vision, at Claus og hans medarbejdere skal selv have lyst til at bo her, når de en dag får brug for et plejehjem.