Beboer-/pårørenderåd

Du kan få indflydelse på hverdagen på Solbakken som medlem af beboer-/pårørenderådet.

Formålet med beboer-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Solbakken.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Rådet mødes fire gange om året.