Boligerne på Solbakken

Læs om boligerne på Solbakken, herunder mulighederne for TV, internet og telefon m.m.

Solbakken har 31 plejeboliger og 11 ældreboliger med kald.

Plejeboligerne er moderne torumsboliger med tekøkken og et stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Plejeboligerne er placeret under samme tag med gårdhaver og væksthus. Flere af plejeboligerne har udgang til gårdhave eller terasse.

Ældreboligerne består af to værelser, eget spisekøkken og badeværelse. Der er en lille terasse og en lille overskuelig have til alle ældreboligerne.

Du må indrette din bolig, som du selv ønsker - det er dit hjem.

Boligerne er organiseret i boligselskabet Klippen. Von Wowern administrerer alt omkring lejekontrakter, opkrævninger, el, mv.

TV og radio må kun tilsluttes fællesantenneanlægget. Parabolantenne er ikke tilladt.

Du skal selv kontakte en TV-udbyder for at lave en aftale om TV-pakke i din bolig.

På Solbakken har vi vores egen TV-kanal, TV-Solbakken, som du kan se på dit TV i din bolig. På TV-Solbakken kan du følge med, når der foregår noget i dagligstuen, og se gudstjenester fra kirken.

Hvis du gerne vil have internet i din bolig, skal du selv kontakte en internetudbyder.

Der er telefonstik i alle boliger, så du kan have fastnettelefon.

Hvis du har en fastnettelefon og ønsker at beholde dit nuværende telefonnummer, skal du kontakte dit teleselskab og bede dem om at flytte dit nummer til din nye adresse på Solbakken.

Hvis du har en mobiltelefon, skal du bare tage den med, når du flytter. Du bør give dit teleselskab besked om din nye adresse, men skal ikke gøre yderligere.

Hvis du ønsker andre hvidevarer end dem, der er som standard i boligen, må du gerne udskifte disse for egen regning.

I plejeboligerne må du udskifte vaskemaskine, tørretumbler og køleskab.

I ældreboligerne må du udskifte kogeplader, køleskab, emhætte og ovn. (Der er ikke vaskemaskine eller tørretumbler i ældreboligerne).

Det bør dog være en hensigtsmæssig udskiftning ifølge aftale med boligselskabet (Klippen). Det vil sige, at størrelse, funktion og design bør tages i betragtning.

Ved fraflytningen skal boligen føres tilbage til standarden ved indflytning.

Alle ældreboligerne har samme grundplan.

Plantegning for ældreboligerne på Solbakken

Plejeboligerne har forskellige grundplaner, så de nedenstående plantegninger af plejeboliger skal kun ses som eksempler - der findes flere forskellige typer plejeboliger end de to.

Plantegning for plejebolig på Solbakken

Plantegning for plejebolig på Solbakken

Husorden

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Derfor har vi lavet en husorden. Hvis der er noget, du er i tvivl om i den forbindelse, kan du henvende dig til centerlederen.

På Solbakken holder vi sabbat.

Sabbatten begynder fredag ved solnedgang og varer til lørdag ved solnedgang. Vi udfører ikke unødvendigt arbejde på sabbatten, og der må ikke foretages ind- og udflytning under sabbatten. Hvis overtagelsen af din bolig falder på en sabbat, kan du aftale med centerlederen, at du får udleveret nøglerne et par dage før.

I vores fællesrum vises kun film og høres musik, som er foreneligt med vores kristne holdning. Hvis du ønsker at se andre udsendelser, må det foregå i din bolig.

Brug af radio og TV mv. skal ske med fornødent hensyn til naboer. I tidsrummet mellem kl. 23.00 og 07.00 skal der udvises særligt hensyn.

Hvis du bor i en plejebolig, kan du bruge de store affaldscontainere på bagsiden af Solbakken.

Ved ældreboligerne er der affaldscontainere uden for hver bolig.

Der er også affaldssække i depoterne, som du gerne må komme dit affald i.

Reklamer og aviser lægges i kurven ved postkasserne.

Ved udflytning gælder særlige regler med hensyn til bortskaffelse af affald. Snak med pedellen herom.

Du skal tegne en indboforsikring, som dækker indbo, hjælpemidler og evt. ved genhusning.

Hvis der sker indbrud, tyveri eller andre skader i din lejlighed, er det din indboforsikring, som dækker.

Solbakkens område er røgfrit.

På Solbakken serverer vi ikke alkoholiske drikke, og du må ikke drikke alkohol på udeområderne og fællesarealerne.

Fællesarealer er til for vores beboere og deres pårørende, så brug dem gerne. Du/I skal selvfølgelig altid efterlade fællesarealerne pæne og rene.

Du er ansvarlig for at renholde din egen terrasse. Det er tilladt at stille krukker med blomster på terrassen, men beplantningen mellem de individuelle terrasser må ikke fjernes eller ændres.

Det er tilladt at grille på terrassen, men husk at tage hensyn til beplantningen og de øvrige beboere.

Det er dit eget ansvar at vedligeholde haven bag din bolig.

Solbakken er ansvarlig for at klippe græsset og hækkene.

Hvis du vil fodre fugle, skal det ske på et foderbræt eller i et fuglehus.

Fodring af andre dyr er ikke tilladt på grund af faren for rotter.

Det er ikke tilladt at holde husdyr på Solbakken.

I ældreboligerne kan du dog i særlige tilfælde søge dispensation for at holde husdyr. Du skal søge dispensation inden indflytning. Hvis du har et husdyr, skal du selv kunne passe det.

Besøgende kan få lov til at tage et husdyr med, hvis det ikke er til fare for andre.

Din kørestol og rollator skal som udgangspunkt være i din bolig, når de ikke er i brug.

Dørene til Solbakken låses i vinterperioden kl. 17.00 og i sommerperioden kl. 21.00.

Kommer du hjem efter, at døren er blevet låst, skal du bruge nøglen til din lejlighed, som også virker til hoveddøren, eller ringe på dørtelefonen.