En sund sjæl i en sund krop, også i det sidste hjem på Solbakken

Af Thomas Müller, formand, Syvende Dags Adventistkirken i Danmark

Syvendedags Adventistkirkens interesse i at drive plejehjem går helt tilbage til grundlæggerne af trossamfundet, der ønskede at tilbyde trygge omgivelser for ældre medlemmer, der havde behov for pleje. Allerede i 1893 etablerede man et plejehjem i Battle Creek, Michigan, USA, hvor mange adventister var bosat.

Adventisternes fokus på sundhed og velvære gjorde det vanskeligt at opfylde ønsket om en sund og ofte vegetarisk kost uden tobaksrøg og alkohol på et andet plejehjem. Derudover ønskede man at give sine medlemmer let adgang til at opretholde muligheden for at fejre sabbatten og tilbede ved en lørdags-gudstjeneste.

Ønsket om den sunde hverdag stammer direkte fra Bibelens lære, hvor Paulus minder de kristne om, at "jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!". Etableringen af plejehjem gjorde det muligt at fokusere på at tage vare på sin krop, selvom man kom op i årene, med motion, frisk vand, sollys, sund mad og hvor troen var en naturlig del af hverdagen.

For Solbakken i Randers har den sunde kost gennem alle årene været et af de særlige kendetegn, der adskiller plejecenteret fra andre. Men det er ikke kun kosten, men lige så vigtigt det åndelige fællesskab, der tilbydes, som motiverer Adventistkirken i dag til at drive to plejecentre i Danmark. Vores plejecentre har altid været åbne for alle, der ønskede at bo hos os, og mange har gennem årene netop søgt hertil på grund af den åndelige atmosfære, andagter, gudstjenester og den nemme adgang til en kirke.

Vi glæder os over, at det fortsat er muligt at have et trygt sted at modtage pleje, blive stimuleret i sin tro og være sammen med andre ligesindede. Vi ønsker tillykke med jubilæet og ønsker fortsat Guds velsignelse for Solbakken.