Solen stråler på bakkens top

Af Ellen Petersen, Formand for Omsorgsudvalget i Randers kommune

På toppen af bakken ligger et særligt sted. Et sted hvor ro, faglighed og omsorg har plads. Et sted hvor solen ofte lader sine stråler varme de gule mursten, og hvor udsigten er strålende.
Jeg taler naturligvis om Solbakken, der smukt ligger på toppen af Vestre Boulevard og som har ligget der i 50 år. Solbakken er et af de mange gode plejecentre, vi har i Randers Kommune, og det kan vi være stolte af.

Jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve det gode samarbejde, der altid har været mellem Solbakken og Randers Kommune. Solbakken er et særligt plejecenter, fordi det er en selvejende institution med egne værdier og levemåder. Alligevel har vi igennem 50 år formået at skabe en god og tæt relation - både med de øvrige plejecentre i kommunen og med forvaltningen.
Solbakken bidrager på sin egen måde til at øge mangfoldigheden i de tilbud, der er til ældre borgere, som har behov for en plejebolig. Mangfoldighed skaber brede rammer og de bedste muligheder for, at den enkelte borger finder sig tilpas og er tryg i sin bolig og sine omgivelser. Der bliver så at sige plads til enhver, når man værner om forskelligheden.

Solbakken er særlig på grund af sin religiøse tilknytning til Adventistkirken. Dette ses i hverdagen på centret, hvor der f.eks. holdes andagt hver dag og sabbat en gang om ugen. Der tilbydes en spændende vegetarisk kost, med mulighed for fisk eller kød, hvis man ønsker det. I det hele taget er der fokus på den enkeltes sundhed - en sund sjæl i et sundt legeme. Det ses også ved, at borgere fra hele landet kommer for at nyde Solbakkens særlige tilbud.

Når jeg tænker på Solbakken, tænker jeg også på et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne. Jeg hører ofte positive historier om Solbakkens tætte samarbejde med Jobcentret og deres sociale fokus i form af samarbejder, der har fokus på en rummelig arbejdsplads. Her har man øje for at hjælpe dem, der har brug for en hånd i arbejdslivet. Det handler i bund og grund om næstekærlighed og et ønske om nærhed. Den indsats har jeg stor respekt for.

Alt i alt er der meget godt at sige om Solbakken. Jeg vil slutte mit indlæg med at rose Solbakken for jeres visionære samarbejde med DGI, hvor I var det første plejecenter i Danmark, der blev certificeret inden for pædagogisk idræt i 2020. Det er et flot initiativ, der viser den faglighed og omsorg, som kendetegner plejecentret. Og det er med til at vise, at vi tager bevægelse og ernæring seriøst, når vi skal skabe det gode liv for plejekrævende borgere.

Det er en flot indsats, I yder på Solbakken, og jeg er glad for at få lov til at ønske jer stort tillykke med de 50 år. Jeg er sikker på, at Solbakken også de næste 50 år vil stråle på toppen af bakken.