Solbakken 1973-2013 – et rids af historien

Et kort rids om historien som baggrund for de mange gode hverdagsfortællinger og stjernestunder.

Før Solbakken blev opført og indviet, drev Adventistsamfundet kun et alderdomshjem i Danmark, det i Nærum beliggende Aftenhvile. Det var imidlertid vanskeligt at tiltrække adventister fra Jylland og Fyn til hovedstadsområdet, når de havde brug for at flytte på plejehjem. Og samtidig oplevede man ikke optimale forhold på de kommunale plejehjem, hvor især kosten var et problem for de ældre adventister.

Fordi Adventistsamfundet ønskede at tilbyde et plejehjem vest for Storebælt, forsøgte de i starten af 1970'erne at finde et passende sted at etablere det. Kravene til placeringen var, at det skulle være i Jylland eller på Fyn, det skulle være i nærheden af en større by, der skulle være let adgang til en Adventistkirke og der skulle være let adgang til kollektiv transport.

I 1971 fandt man en passende grund på Frederiksborg Allé i Randers, hvor der både kunne etableres et plejehjem og en ny kirke. Efter at have indhentet de nødvendige tilladelser fra ministerierne og kommunen, kunne man tage første spadestik den 12. marts 1972, og den 26. september 1973 stod Solbakken klar til indvielse. I slutningen af 1980'erne byggede man de beskyttede boliger på Frederiksborg Allé og Ridefogedvej.

I 2005 stod man ved en korsvej, da det nu 33 år gamle plejehjem efterhånden var så forældet, at det på nogle områder var i strid med lovgivningen. Bestyrelsen var derfor grundigt overvejende, om man skulle lukke eller investere stort i renovering og ombygning. Til stor glæde for dem, der bor på Solbakken i jubilæumsåret, valgte man heldigvis det sidste. I 2008 var renoveringen og ombygningen afsluttet.

I de senere år har man fokuseret på at professionalisere ejendomsdriften for at sikre, at Solbakkens faciliteter altid er tidssvarende og undgå at havne i en situation med store efterslæb.

Derudover har man opgraderet udearealerne med en sansehave, pergola, træningsstier, fårefold og petanquebane for at gøre dem mere attraktive for beboerne. I den nærmeste fremtid venter energirenoveringer, så Solbakken også kan præsentere sig som tidssvarende på dette område.