Solbakken 1973-2013 – et rids af historien

Få et lille indblik i Solbakkens historie fra starten i 1970'erne til i dag.

Før Solbakken blev opført og indviet, drev Adventistsamfundet kun et alderdomshjem i Danmark, det i Nærum beliggende Aftenhvile. Det var imidlertid vanskeligt at tiltrække adventister fra Jylland og Fyn til hovedstadsområdet, når de havde brug for at flytte på plejehjem. Og samtidig oplevede man ikke optimale forhold på de kommunale plejehjem, hvor især kosten var et problem for de ældre adventister.

Fordi Adventistsamfundet ønskede at tilbyde et plejehjem vest for Storebælt, forsøgte de i starten af 1970'erne at finde et passende sted at etablere det. Kravene til placeringen var, at det skulle være i Jylland eller på Fyn, det skulle være i nærheden af en større by, der skulle være let adgang til en Adventistkirke og der skulle være let adgang til kollektiv transport.

I 1971 fandt man en passende grund på Frederiksborg Allé i Randers, hvor der både kunne etableres et plejehjem og en ny kirke. Efter at have indhentet de nødvendige tilladelser fra ministerierne og kommunen, kunne man tage første spadestik den 12. marts 1972, og den 26. september 1973 stod Solbakken klar til indvielse. I slutningen af 1980'erne byggede man de beskyttede boliger på Frederiksborg Allé og Ridefogedvej.

I 2005 stod man ved en korsvej, da det nu 33 år gamle plejehjem efterhånden var så forældet, at det på nogle områder var i strid med lovgivningen. Bestyrelsen var derfor grundigt overvejende, om man skulle lukke eller investere stort i renovering og ombygning. Til stor glæde for dem, der bor på Solbakken i jubilæumsåret, valgte man heldigvis det sidste. I 2008 var renoveringen og ombygningen afsluttet.

I de senere år har man fokuseret på at professionalisere ejendomsdriften for at sikre, at Solbakkens faciliteter altid er tidssvarende og undgå at havne i en situation med store efterslæb.

Derudover har man opgraderet udearealerne med en sansehave, pergola, træningsstier, fårefold og petanquebane for at gøre dem mere attraktive for beboerne. I den nærmeste fremtid venter energirenoveringer, så Solbakken også kan præsentere sig som tidssvarende på dette område.

Vandreudstilling

I anledning af 50-års jubilæum har Adventisterne historiske arkiv HASDA udarbejdet en vandreudstilling, som kommer rundt til forskellige kirker og vil blive vist ved stævner og arrangementer.

"Søsterplejehjem" i Faxe

I Faxe ligger Solbakkens søsterplejehjem Søndervang, som blev åbnet af Adventistsamfundet i 1976 som afløsning for alderdomshjemmet i Nærum. På samme måde som Solbakken er tænkt som et tilbud for adventister, der bor vest for Storebælt, er Søndervang tænkt som et tilbud øst for Storebælt. Søndervang har ca. samme størrelse som Solbakken med 31 plejeboliger, 2 aflastningspladser og 20 ældreboliger tilknyttet. Søndervang har også en blandet sammensætning af beboere og er ligesom Solbakken løbende blevet moderniseret gennem årene.

Plejecentret Søndervang kan kontaktes på:
Tlf.: 56 76 16 00
E-mail: sondervang@sondervang.dk
Hjemmeside: www.sondervang.dk